Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ năm, Ngay 17/1/2019 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

     Sở GDDT yêu cầu tất cả cán bộ - giáo viên - nhân viên đọc và nghiên cứu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tổng hợp ý kiến về vấn đề này.

     Thầy Cô tải về văn bản     Dự_thao_Hien_phap    về máy để đọc và góp ý kiến thông qua Tổ trưởng để tổng hợp ngày thứ năm 24/1/2013.

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới