Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2018 – 2019 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2018)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Chủ nhật, Ngay 29/5/2016 
ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC 2011

    Bộ GDĐT đã ban hành thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về sửa đổi Điều lệ trường trung học. Chúng tôi so sánh với Điều lệ ban hành năm 2007; sử dụng mảu chữ để đọc giả tham khảo sự sửa đổi.

  Vài chi tiết đáng chú ý như: Có thêm chức danh "cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh", sửa đổi số tuổi đi học trễ, số lần lưu ban trong mỗi cấp học.

   Xin giới thiệu nguyên văn Điều lệ mới.  Kích vào     ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TR HỌC 2011     để Open hay Save

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Hình
20_11 (21).JPG
Tin mới