Bảng quảng cáo
Thứ tư, Ngay 17/9/2014 

hợp tác xây dựng can ho Riviera point cung cấp nha ban quan 7-nha dat-phu my hung

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC 2011

    Bộ GDĐT đã ban hành thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về sửa đổi Điều lệ trường trung học. Chúng tôi so sánh với Điều lệ ban hành năm 2007; sử dụng mảu chữ để đọc giả tham khảo sự sửa đổi.

  Vài chi tiết đáng chú ý như: Có thêm chức danh "cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh", sửa đổi số tuổi đi học trễ, số lần lưu ban trong mỗi cấp học.

   Xin giới thiệu nguyên văn Điều lệ mới.  Kích vào     ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TR HỌC 2011     để Open hay Save

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Video
Tin mới