Bảng quảng cáo
Thứ hai, Ngay 30/3/2015 
Điều lệ Đảng CSVN (năm 2011)

   Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI đã thông qua Điều lệ Đảng được sửa đổi ngày 19/1/2011 và ban hành văn bản chính thức. Chúng tôi đã so sánh với Điều lệ Đảng thông qua năm 2006; sử dụng màu chữ đỏ, xanh tím để đọc giả tham khảo sự sửa đổi.

  Vài chi tiết sửa đổi quan trọng như: Quy định thời điểm tính tuổi đảng, thêm trách nhiệm giám sát cho cho các tổ chức đảng.

   Xin giới thiệu nguyên văn Điều lệ Đảng. Đọc giả kích vào    ĐIỀU LỆ ĐẢNG 2011     để Open hay Save.

Hình
20_11 (29).JPG
Video
Tin mới