Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 19/6/2018 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010-2015

              ĐẠI HỘI                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH   Bà Rịa, ngày 18 tháng 5 năm 2010

              NHIỆM KỲ 2010-2015

             *

                                 NGHỊ QUYẾT

Đại hội Chi bộ trường THPT Châu Thành lần thứ VII

Đại hội Chi bộ Trường THPT Châu Thành lần VII, nhiệm kỳ 2010-2015 sau khi nghe và thảo luận báo cáo chính trị của chi bộ, đã nhất trí các vấn đề sau:

            1/ Thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2005 – 2010.

            2/ Thông qua phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015, gồm các nội dung chính sau  :

            - Giữ vững danh hiệu ” Chi bộ trong sạch vững mạnh”.Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên.

- Giữ vững và phát huy những thành tích nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Phấn đấu trường được Chủ Tịch nước tặng Huân chương lao động hạng II.

- Xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất để tiếp tục được công nhân trường chuẩn quốc gia vào năm 2011.

- Lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường đạt danh hiệu đoàn thể vững mạnh.

- Cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa, đơn vị văn minh.

3/ Một số chỉ tiêu phấn đấu:

-   Phát triển đảng viên đạt tỉ lệ 20%.

-   Tỉ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 100%

-   Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng : 95 %.

-   Tỉ lệ học sinh giỏi : 8% .

-   Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT : 95 %.

-         Tỉ lệ đậu ĐH, CĐ: 60%

-         Tỉ lệ  giáo viên đạt khá, giỏi: 100%

          Đại hội chi bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trường THPT Châu Thành ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

  

                                           T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  

                                                Võ Đình Thuần                                                            

 

      

                                                           

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới