Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2018 – 2019 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2018)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ bảy, Ngay 6/2/2016 
Luật Giáo dục 2005

Xin giới thiệu  Luật Giáo dục do Quốc Hội ban hành năm 2005.

Click vào đây    LuatGiaoDuc để xem hay down vê máy tham khảo

Bảng quảng cáo
Hình
20_11 (31).JPG
Tin mới